За нас

 

Детска градина „Божур”

 

 

IMG 20 resize      Детска градина „Божур“, разположена в центъра на квартал „Гарата“, отваря врати за своите първи възпитаници през 1962г. Повече от половин век, запазила своя уникален облик, съхранила традициите в областта на предучилищното образование, следваща ритъма на днешното съвремие, приема малките палавници в една яслена група, една първа група и две подготвителни за училище групи. Групите са сформирани по възрастов признак, не са претоварени с голям брой деца. Това позволява ефективен индивидуален подход към всяко дете, специално внимание и отношение.

МИСИЯ

Да подготвим бъдещите граждани на Р. България, Европа и света като хора знаещи, можещи, отговорни за своето поведение , с активна гражданска позиция , с екологосъобразно поведение, водещи здравословен начин на живот, зачитащи правото на всички хора да живеят достойно и смислено, съобразно вътрешните си потребности.

ВИЗИЯ

Детска градина „БОЖУР“ да бъде съвременна предучилищна образователна институция, осигуряваща нужните условия за растеж и развитие на всяко едно дете, съобразно собствените му заложби и таланти, подготвено за предизвикателствата в училище и живота и чувстващо се като част от общността на успешните и щастливи хора

https://www.youtube.com/watch?v=SNQrIUZLqGg