Подготвителна група - 6 годишни „Умни делфинчета“

Подготвителна група - 6 годишни „Умни делфинчета“

 

Педагогическият екип включва:

Людмила Иванова Николова – старши учител

Мария Маргаритова Кованджиева- старши учител

Помощник – възпитателка: Галя Данаилова Станчева

 

 Фейсбук група "Умни делфинчета", ДГ "Божур", гр. Горна Оряховица

 

 

         Група „Умни делфинчета”
наброява 23 деца, от две възрастови групи - 16 деца на 6 години и 7 деца на 5 години.
Основна цел в дейността на педагогическия екип на групата е осигуряване на ефективна, привлекателна и вариативна образователна среда за постигане на ДОС за предучилищно възпитание и подготовка.
Основен приоритет в работата на екипа е добра подготовка на децата за училищно обучение и  общуването с децата, защото чрез него те овладяват социалния опит на човечеството и в него се осъществява психичното им развитие.
Друг приоритет в работата ни е еднаквото отношение към всички деца – гаранция за доверие и уважение към личността на педагога.
Последен по ред, но не и по значимост, сред приоритетите в работата ни е създаване на оптимални условия за работещо партньорство с родителите на децата.
Свободната дейност на децата, извън регламентираните ситуации в разписания дневен режим , се осъществява в обособените центрове в групата:
1. Център „Семейство“
2. Център „Математика“
3. Център „Ограмотяване“
4. Център „Изкуство“
5. Център „Конструиране“
6. Център „Приказен свят“
7. Център „Спорт“

 


С цел възпитаване на децата в дух на съпричастност и състрадателност,екипът приветства и поощрява участието във всякакви инициативи, организирани от Община Горна Оряховица, като благотворителни изложби и базари за Коледни картички и сурвачки, мартеници и Великденска работилница. Достойно за уважение е желанието на родителите за участие в инициирани жестове на милосърдие на ниво детска градина за оказване на помощ на болно дете !