Първа група „Умни делфинчета“

Първа група „Умни делфинчета“

 

Педагогическият екип включва:

Людмила Иванова Николова – старши учител

Мария Маргаритова Кованджиева- старши учител

Помощник – възпитателка: Галя Данаилова Станчева

 

 Фейсбук група "Умни делфинчета", ДГ "Божур", гр. Горна Оряховица

 

 

     Група „Умни делфинчета”

 Първа група "Умни делфинчета" започва  учебната 2020/21 година с 24 деца, от които на 3 години - 21 деца , на 4 години - 2 деца , на 2 години  - 1 дете. Половата характеристика на децата е 13 момчета и 11 момичета.Тринадесет от децата идват от яслената група към детската градина и всички имат изградени навици за самообслужване, услешно са адаптирани към живота и средата в детския колектив. Малка част от децата осъществяват вербален контакт с възрастните. За новопостъпилите 11 деца в групата , раздялата с близките е драматична като всяко първо нещо в живота. 

Педагогическият екип е обнадежден от желанието, с което родителите откликват на предложените инициативи в съвместната работа с децата. Единствено крехката им възраст и по - честото боледуване, биха променили темпа, с който ни се иска да реализираме идеите и подходите във възпитанието на децата. Посоката в дейността на педагогическият екип  е една - сутрин да се вижда усмивка на детските лица, спокойни родители на път за работа и по- малко притеснени телефонни обаждания. Сигурни сме , че усилията ще бъдат възнаградени с успех, защото няма поливано цвете- неразцъфтяло, няма обичано  и обгрижвано дете- неспокойно и непорастнало.

За по- бързата и лесна адаптация на децата в условията на детската градина ще способства и участието ни през учебната 2020/21г.  в Националната програма на МОН  "Успяваме заедно"-  Дейност 1 "Хубаво  е в детската градина", чрез която ще се осъществят редица допълнителни дейности с родителите и децата, целящи изграждане на родителска общност, по- добра примна среда и съвременни педагогически технологии за адаптация на децата в първата година от постъпването им в детската градина.