Първа група „Слънчице“

Първа група „Слънчице“

 

Ний сме малки слънчица,
със усмихнати лица!
Обичаме игри и песни
и забавления чудесни!

Педагогически състав: 

Петя Георгиева Банева- старши учител

Светлина Пламенова Рускова-  старши учител

Ваня Попгеоргиева- помощник- възпитател

 

        Фейсбук група "Слънчице",  ДГ  Божур,гр.Горна Оряховица

 

 

 

В група   първа група „Слънчице“ са записани 17 деца, всичките родени през 2020 г.

 

   Основна цел на образователно-възпитателната работа в група „Слънчице” е непрекъснато формиране на знания и умения, с оглед максималното развитие потенциала на всяко дете и пълноценна социална реализация.

 

   Задачи:

-Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на хуманно-личностния подход като основен фактор за социално развитие.

-Формиране на умения общуване на говорим български език;

-Създаване на условия за насърчаване на играта и двигателната дейност.

-Насърчаване на културните взаимоотношения и творчески способности за изразяване.

-Добра координация между семейството и детската градина;

 

   Приоритети:

-Личността на детето – център в педагогическото взаимодействие.

-Играта – дейност от първостепенно значение за малкото дете.

-Предоставяне на възможности за право на избор (дейности; игри; материали; партньорства и др.).

-Подкрепа на личността на детето в проявата на общочовешки и национални добродетели.

 

   Оформените центрове за дейност в група „Слънчице“ са: „Строителни блокчета”, ”Манипулативни игри”, ”Семейство”, ”Математика”, ”Ограмотяване”, „Изкуство”, „Приказен кът“ и “Спорт“. В тях децата играят, творят, експериментират и се забавляват.

 

Децата са заедно от миналата учебна година , от яслената група и това допринася за бързата им адаптация и лесно изграждане на играещи общности в групата.