Четвърта възрастова група „Слънчице”

Четвърта възрастова група „Слънчице”

 

Ний сме малки слънчица,
със усмихнати лица!
Обичаме игри и песни
и забавления чудесни!

Педагогически състав: 

Петя Георгиева Банева- старши учител

Светлина Пламенова Рускова-  старши учител

Румяна Георгиева Радева- помощник- възпитател

 

        Фейсбук група "Слънчице",  ДГ  Божур,гр.Горна Оряховица

 

 

        Основна цел на образователно-възпитателната работа в група „Слънчице” и през учебната 2022/2023 година  е да се създадат пеобходимите педагогически условия за   развитието на мислещи, знаещи и можещи деца със своя индивидуалност. Предвид постъпването в първи клас на 10 от децата , важна цел е и добрата подготовка за училищно обучение на тези деца от групата, останалите  3 деца са 5- годишни и им предстои постъпване в първи клас през учебната 2024/2025г.

 

        Учебно-възпитателната работа в групата се ръководи от следните основни приоритети:

- Системно и целенасочено формиране у децата на знания, умения и представи, които ще им помогнат да опознаят и разберат света,в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълният си потенциал;

- Създаване на условия за развиващо обучение и изява на детските способности;

- Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели;

- Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа;

- Ежедневно присъствието на играта като средство за учене,забавление и създаване на приятна и желана атмосфера за децата;

        В занималнята на група „Слънчице“ са обособени следните центрове: „Ограмотяване“ , „Математика“, „Семейство“, „Спорт“, "Строителни блокчета“, „Манипулативни игри“, „Приказен кът“, „Изкуство“. В тях децата извършват различни дейности, според своите интереси и желания, намират нови приятели и се учат да общуват помежду си.

 Правила за поведение в група "СЛЪНЧИЦЕ"

1. Идвайки в детската градина, ПОЗДРАВЯВАЙ!

2.Ние сме приятели добри в учение и игри!

3.Помагаме  на всеки, който има нужда. Не обиждаме другарче, делим болка чужда.

4.Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви. Игрите ни с тях са толкова любими.

5.Думички вълшебни много знаем. Когато трябва да ги кажем, не се маем."Добро утро и довиждане", "Благодаря и извинявай"- щом е нужно ги употребявай.

6. Ако са те обидили, не крещи! Напомни на другарчето си да ти се извини!. Използвай вълшебните думички! Благодаря!Моля! Извинявай!

7. Когато някой говори, другите слушат!

8. Когато искаш да говориш, вдигни ръка!

9. Не чупим! Не се караме, не късаме, не се бием!

10.Идват родителите! Поискай разрешение да си тръгнеш! Кажи дожиждане , госпожо! Приятна почивка!

Тези правила тъй лесни - правят дните ни чудесни.