Подготвителна група – 6г. "Радост"

Подготвителна група – 6г. "Радост"

 

Йоана Васкова Викторова- учител

Миглена Иванова Димитрова-  старши учител

Стефка Маринова- помощник възпитател

 

Фейсбук група "Радост" ,  ДГ  "Божур",гр.Горна Оряховица


В нашата детска градина
„Божур” група „Радост” има.
Задружно учим, пеем, играем и много, много знаем!
Знаем приказки чудесни, пълни с мъдрости известни.
Учим за света около нас, природата обичаме в захлас.
Да танцуваме и пеем – знаем и умеем!
Имаме добри сърца, с усмивка почваме деня.
Ние сме слънчеви деца – радост носим на света!

 

       През учебната 2020/2021 година децата в групата са 22, като от тях 21  деца са 6- годишни и 1 дете  е 5- годишно. Цялостната организация в групата се подчинява на поддържане на топли отношения и толерантност един към друг.

       Приоритети за нас са индивидуалното развитие на потенциала на всяко дете, основано на уважение и положително отношение.

       Създаване на условия за изява на творческите и интелектуалните способности на всяко дете. Активно и пълноценно взаимодействие с родителите и формиране на позитивна среда, основана на доверие, партньорство и съпричастност към учебно-възпитателния процес в групата.

 

 

 

Правила на група „Радост”

 

Животът е прекрасен, когато си дете- свободно да играеш, щастливо да растеш. Но без правила не може. За да е добър денят- спазвай правилата!

  • Бъди приятел! Уважавай другите деца!
  • Добро утро кажи и леко с главичка кимни!
  • На масата културно се храни и хубаво на столчето седни!
  • В стаята не тичай и не викай, тихо думите изричай!
  • Не се бой и на госпожата сподели проблема твой!
  • Моля книжките пази! Те са ни приятели добри!
  • Подай ръка и се извини, човешко е да се греши!
  • В стаята не пречи на другите деца, ако не ти се спи- пази тишина!
  • Не тръгвай без довиждане да кажеш, че си пораснало човече трябва да покажеш!