Яслена група "Звънче"

Яслена група "Звънче"

 

Медицински екип: Роси Симеонова  и Даниела Иванова

Помощник – възпитателки: Гинка Величкова Джурова и Кристианна Кременова Аргирова.

Фейсбук ЯСЛЕНА ГРУПА "ЗВЪНЧЕ" ДГ "БОЖУР"

В яслената група са най- малките дечица, които току- що са проходили и изричат първите си смислени думи. Те протягат ръчички за ласка и закрила, които получават от медицинските сестри и помощник- възпитателките на групата.

 

„В яслата са всички

Мънички душички

„Звънчета” ги наричат

и подир тях сестрите

цял ден тичат,

нежно ги прегръщат

шепнат и нареждат:

„Здравички бъдете, всеки ден растете.”

Особено внимание се обръща на закаляването , социализацията на децата , изграждането на културно- хигиенни умения,запазване на здравето чрез подходящ дневен режим и ежедневно извеждане на открито, когато времето е подходящо.